Ιστορία Α’ Λυκείου

Ι. ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΓΓΥΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ

2. Η Αίγυπτος

ΙΙ. ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

1. Ελληνική προϊστορία

1.2 Ο μυκηναϊκός πολιτισμός

2. Η Αρχαία Ελλάδα (από το 1100 ως το 323 πΧ)

2.1. Η Ομηρική εποχή

2.2. Αρχαϊκή εποχή

  • Η γέννηση της πόλης-κράτους
  • Η σημασία του θεσμού της πόλης-κράτους
  • Η οικονομική και κοινωνική οργάνωση
  • Η κρίση του ομηρικού κόσμου
  • Η αντιμετώπιση της κρίσης – Ο δεύτερος αποικισμός (8ος-6ος αι. π.Χ)
  • Τα πολιτεύματα
  • Ο πολιτισμός
  • Οι περσικοί πόλεμοι

2.3. Κλασική εποχή

ΙΙΙ. ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ

  1. Ο ελληνιστικός κόσμος

1.2 Τα χαρακτηριστικά του ελληνικού κόσμου