1. Η αποικιοκρατία
| | |

1. Η αποικιοκρατία

Ιστορία Γ’ Λυκείου Γενικής Παιδείας: Κεφ. Β’ Διδακτικές προτάσεις Από την ευρωπαϊκή πλατφόρμα Historiana προτείνονται τα ακόλουθα σχέδια μαθήματος: –A picture of Empire? -French colonialism and national identity through the lens of Football (η γαλλική αποικιοκρατία και η εθνική ταυτότητα υπό το πρίσμα του ποδοσφαίρου) Post Views: 335

6. Η βιομηχανική επανάσταση
| | |

6. Η βιομηχανική επανάσταση

Η Βιομηχανική Επανάσταση που είχε αρχίσει στην Αγγλία του 18ου αι, εξαπλώνεται και  στα υπόλοιπα κράτη της Βόρειας Ευρώπης και στις ΗΠΑ. Μια νέα τάξη, η εργατική, έρχεται στο προσκήνιο, τα συμφέροντα της οποίας θα συγκρουστούν με αυτά της αστικής τάξης. Παράλληλα, κάνουν την εμφάνισή τους ο συνδικαλισμός και το γυναικείο κίνημα. Γίνεται και μια σύντομη αναφορά στα ιδεολογικά κινήματα…

“Epidemias en Europa”/”Επιδημίες στην Ευρώπη”
|

“Epidemias en Europa”/”Επιδημίες στην Ευρώπη”

Stoty of Implementation in Teaching with Europeana / Εφαρμογή διδακτικού σεναρίου στην πλατφόρμα Teaching with Europeana Η Ευρωπαϊκή πλατφόρμα “Τeaching with Europeana” περιλαμβάνει τόσο προτάσεις για διδακτικά σενάρια που βασίζονται σε υλικό από την Europeana, αλλά και περιγραφές των εφαρμογών αυτών των σεναρίων από άλλους εκπαιδευτικούς. Μία τέτοια περιγραφή είναι η δημοσίευσή μου , που…