Ιστορία Γ’ Λυκείου Γενικής Παιδείας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’. Η Ευρώπη και ο κόσμος τον 19ο αιώνα (1815-1871)
1. Το Συνέδριο Ειρήνης της Βιέννης (1814-1815)
2. Τα εθνικά και φιλελεύθερα κινήματα στην Ευρώπη
3. Η Ελληνική Επανάσταση του 1821 – Ένα μήνυμα ελευθερίας για την Ευρώπη
4. Το ελληνικό κράτος και η εξέλιξή του (1830-1881)
5. Το Ανατολικό Ζήτημα και ο Κριμαϊκός Πόλεμος
6. Η Βιομηχανική Επανάσταση
7. Η κρίση της Αυτοκρατορίας των Αψβούργων – Η ιταλική και η γερμανική ενοποίηση (1848-1871)
8. Η άνοδος των χωρών της αμερικανικής ηπείρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’. Από τον 19ο στον 20ό αιώνα (1871-1914)
1. Η ακμή της ευρωπαϊκής αποικιοκρατίας
2. Η Άπω Ανατολή
3. Προσπάθειες για τον εκσυγχρονισμό της Ελλάδας
4. Εθνικά κινήματα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη
5. Οι Βαλκανικοί Πόλεμοι (1912-1913)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ. O A’ Παγκόσμιος Πόλεμος και οι άμεσες επιπτώσεις του
1. Οι ανταγωνισμοί των μεγάλων δυνάμεων (1870-1914)
2. Η διεξαγωγή και η έκβαση του πολέμου (1914-1918)
3. Η Ελλάδα στον Α Παγκόσμιο Πόλεμο
4. Το Συνέδριο Ειρήνης των Παρισίων (1919-1920)
5. Ο Μικρασιατικός Πόλεμος (1919-1922)
6. Η Ρωσική Επανάσταση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ . Η Ευρώπη και ο κόσμος κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου
1. Η δεκαετία 1920-1930
2. Εσωτερικές εξελίξεις στην Ελλάδα (1923-1930)
3. Η διεθνής οικονομική κρίση και οι συνέπειες της
4. Η Ελλάδα στην κρίσιμη δεκαετία 1930-1940
5. Ο υπόλοιπος κόσμος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε . Ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος
1. Προς νέα ένοπλη αναμέτρηση
2. Η επικράτηση της Γερμανίας στην ηπειρωτική Ευρώπη και η επέκταση του πολέμου (1939-1942)
3. Η συμμετοχή της Ελλάδας στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και η Εθνική Αντίσταση
4. Η συμμαχική αντεπίθεση και η ολοκληρωτική ήττα της ναζιστικής Γερμανίας – Η συνθηκολόγηση της Ιαπωνίας
5. Τα εγκλήματα πολέμου κατά της ανθρωπότητας – Το Ολοκαύτωμα
6. Ο ανταγωνισμός στο στρατόπεδο των νικητών
7. Οι συνθήκες ειρήνης και η ενσωμάτωση της Δωδεκανήσου στην Ελλάδα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’. Ο μεταπολεμικός κόσμος
1. Η μεταπολεμική οργάνωση της διεθνούς κοινωνίας – Η σύσταση και η λειτουργία του ΟΗΕ.
2. Η έναρξη του Ψυχρού Πολέμου, οι επιπτώσεις του στην Ελλάδα και ο Εμφύλιος Πόλεμος
3. Η εξέλιξη και το τέλος του Ψυχρού Πολέμου
4. Η αποαποικιοποίηση και ο Τρίτος Κόσμος
5. Η πορεία προς την ευρωπαϊκή ενοποίηση: Πραγματικότητες και προοπτικές
6. Η Ελλάδα έως το 1974
7. Η Ελλάδα της Μεταπολίτευσης και η ένταξη στην Ενωμένη Ευρώπη
8. Το Κυπριακό Πρόβλημα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’. Πνευματικά και καλλιτεχνικά ρεύματα από την περίοδο του ρομαντισμού έως τις αρχές του 21ου αιώνα
1. Η κίνηση των ιδεών. Επιστήμη, στοχασμός, και τέχνη του 19ου αιώνα
2. Ο πολιτισμός του 20ού αιώνα