Ιστορία Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών Γ’ Λυκείου

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

Α. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

    1. Τα δημογραφικά δεδομένα 

2. Οι παραγωγικές δυνάμεις μέσα και έξω από την Ελλάδα και η «Μεγάλη Ιδέα»

Β. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 19Ο ΑΙΩΝΑ

 1. Το εμπόριο
 2.  Η εμπορική ναυτιλία
 3.  Η διανομή των εθνικών κτημάτων
 4.  Η εκμετάλλευση των ορυχείων
 5.  Η δημιουργία Τραπεζικού Συστήματος
 6.  Η βιομηχανία
 7.  Τα δημόσια έργα
 8. Το δίκτυο των σιδηροδρόμων
 9. Τα εθνικά δάνεια
 10. Η πτώχευση του 1893 και ο Διεθνής Οικονομικός Έλεγχος
 11.  Το εξωελλαδικό κεφάλαιο

Ανακεφαλαίωση
Ορισμοί

Ερωτήσεις Επανάληψης

Κριτήρια

Γ. ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 20Ο ΑΙΩΝΑ

 1. Το αγροτικό ζήτημα
 2. Τα πρώτα βήματα του εργατικού κινήματος
 3. Οι οικονομικές συνθήκες κατά την περίοδο 1910-1920
 4.  Ο Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος
 5. Η οικονομική ζωή κατά την περίοδο 1922-1936
 6. Η ελληνική οικονομία κατά την περίοδο του Μεσοπολέμου
 7. Οι μεγάλες επενδύσεις
 8. Η Τράπεζα της Ελλάδος
 9. Η κρίση του 1932

Ανακεφαλαίωση

Ορισμοί
Ερωτήσεις Επανάληψης
Κριτήρια

Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (1821-1936)

Εισαγωγή

Α. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (1821-1843)

1. Πελατειακά δίκτυα επί τουρκοκρατίας 

   2. Η διαμόρφωση νέων δεδομένων κατά την Επανάσταση   

 3. Τα πρώτα ελληνικά κόμματα   

 4. Τα κόμματα ως εκφραστές του πνεύματος της εποχής

Β. ΧΕΙΡΑΦΕΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ (1844-1880)

1. Το σύνταγμα του 1844   

 2. Η παρακμή των «ξενικών κομμάτων» κατά την περίοδο της συνταγματικής μοναρχίας   

 3. Η «νέα γενιά» 

   4. Η Εθνοσυνέλευση του 1862-1864

Γ.ΔΙΚΟΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ (1880-1909)

    1. Η εδραίωση του δικομματισμού 

  2. Η οργάνωση των κομμάτων κατά το τελευταίο τέταρτο του 19ου αι.   

3. Από τη χρεοκοπία στο στρατιωτικό κίνημα στο Γουδί (1893-1909)

Δ. ΑΝΑΝΕΩΣΗ-ΔΙΧΑΣΜΟΣ

1. Το κόμμα των Φιλελευθέρων   

2. Τα αντιβενιζελικά κόμματα 

  3. Τ αριστερά κόμματα   

4. Ο εθνικός διχασμός (1915-1922) 

  5. Το Σοσιαλιστικό κόμμα

Ε. ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 

  1. Οι συνέπειες της Μικρασιατικής καταστροφής 

  2.  Τα κόμματα από το τέλος του Μικρασιατικού πολέμου μέχρι τη δικτατορία του Ι. Μεταξά

Ανακεφαλαίωση
Ορισμοί
Ερωτήσεις επανάληψης
Κριτήρια


ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (1821-1930)ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 19Ο ΑΙ.      Εισαγωγή

Α. ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ (1821-1827)

1. Πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία, την Κωνσταντινούπολη και την Κύπρο     

2. Πρόσφυγες από τον Ελλαδικό χώρο     

3. Πρόσφυγες από τα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη   

  4. Η στάση της πολιτικής ηγεσίας απέναντι στο προσφυγικό ζήτημα


Γ. Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗς ΜΟΝΑΡΧΙΑΣ ΤΟΥ ΟΘΩΝΑ (1833-1862)

1. Η πρόνοια για τους πρόσφυγες κατά την Οθωνική περίοδο   

 2. Η διαμάχη αυτοχθόνων και ετεροχθόνων


Δ. ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΙ ΑΛΥΤΡΩΤΙΚΑ ΚΙΝΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 19Ο ΑΙΩΝΑ

1. Θεσσαλία, Ήπειρος, Μακεδονία  

2. Κρήτη


Ανακεφαλαίωση 
Ορισμοί
Ερωτήσεις επανάληψης
Κριτήρια

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 20Ο ΑΙΩΝΑ

Εισαγωγή

Α. ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1914-1922

 1. Ο διωγμός του 1914 (Ο πρώτος διωγμός)   

 2. Άλλα προσφυγικά ρεύματα   

 3. Η περίθαλψη (1914-1921)   

 4. Η παλιννόστηση 


Β. Η ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ

1. Η έξοδος 

   2. Το πρώτο διάστημα   

 3. Η Σύμβαση της Λοζάνης και η ανταλλαγή των πληθυσμών


Γ. Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

1. Η Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων 

   2. Η αγροτική αποκατάσταση   

 3. Η αστική αποκατάσταση


Δ. Η ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΞΙΜΩΝ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

   1. Η αποζημίωση των ανταλλάξιμων   

 2. Η ελληνοτουρκική προσέγγιση


Ε. Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

1. Η ενσωμάτωση των προσφύγων     

2. Οι επιπτώσεις από την άφιξη των προσφύγων


Ανακεφαλαίωση 
Ορισμοί
Ερωτήσεις επανάληψης
Κριτήρια

ΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΑΠΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΚΑΤΑ ΤΟ 19Ο ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 20ΟΥ ΑΙΩΝΑ
Ε. Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ Η ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
    1. Η οργάνωση της Κρητικής Πολιτείας 

  2. Η περίοδος της δημιουργίας 

  3. Τα πρώτα νέφη 

  4. Η επανάσταση του Θερίσου (1905) 

  5. Η αρμοστεία του Αλέξανδρου Ζαΐμη (1906-1908)

    6. Η κατάλυση της Αρμοστείας στην Κρήτη. Το πρώτο ενωτικό Ψήφισμα των Κρητών 

  7. Τ γεγονότα των ετών (1909-1913)  

  8. Η μετάκληση του Βενιζέλου στην Αθήνα και οι επιπτώσεις στο Κρητικό Ζήτημα 

  9. Η οριστική λύση του Κρητικού Ζητήματος


Ανακεφαλαίωση 
Ορισμοί
Ερωτήσεις επανάληψης
Κριτήρια

ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ

Δ. Ο ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 19Ο ΚΑΙ 20Ο ΑΙΩΝΑ 

   1. Οικονομική και πνευματική ανάπτυξη     

2. Αγώνες για τη δημιουργία μιας αυτόνομης Ποντιακής Δημοκρατίας (1917-1922) 

   3. Η μεθοδευμένη εξόντωση (γενοκτονία) των Ελλήνων του Πόντου

Ανακεφαλαίωση 
Ορισμοί
Ερωτήσεις επανάληψης
Κριτήρια

ΟΙ ΠΗΓΕΣ

Οι πηγές στην Ιστορία

Ανάλυση εικόνας, γελοιογραφίας και πολιτικής αφίσας
Ανάλυση στατιστικού πίνακα και χάρτη

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Οδηγίες πριν την εξέταση του μαθήματος