Νεοελληνική Γλώσσα Α’ Λυκείου

Νεοελληνική Γλώσσα Α’ Λυκείου Ψηφιακό Βιβλίο

Λεξικό της κοινής Νεοελληνικής Γλώσσας

ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

Σημειώσεις-Διάγραμμα κειμένου

Περίληψη

Τα σημεία στίξης

Δομή και τρόποι ανάπτυξης παραγράφων


ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ
Ι. Τα όρια της γλώσσας
Κείμενο
Κειμενικά είδη: Το άρθρο

ΙΙ. Οι ποικιλίες της γλώσσας
Ι. Γεωγραφικές ποικιλίες

Διάλεκτοι, Ιδιώματα

Κειμενικά είδη: Η επιστολή

Ασκήσεις

ΙΙ. Κοινωνικές γλωσσικές ποικιλίες
Κοινωνικές γλωσσικές ποικιλίες

Η γλώσσα των νέων

Ασκήσεις

ΙV. Η δημιουργικότητα της γλώσσας

Αναφορική και ποιητική λειτουργία της γλώσσας- Ασκήσεις
Τρόποι ανάπτυξης παραγράφων- Ασκήσεις

VI. Ειδικές Γλώσσες

Ασκήσεις

VII. Οργάνωση του λόγου

Το επιχείρημα
Είδη συλλογισμών

Ασκήσεις «επιχειρηματολογίας»
Η χρησιμότητα της γλωσσομάθειας

Ο ΛΟΓΟΣ

Ι. Προφορικός και γραπτός λόγος

Συγκρίνω τον προφορικό με το γραπτό λόγο
Κειμενικά είδη: Η Ομιλία
Θέματα για συζήτηση και έκφραση-έκθεση: 
Ο Αναλφαβητισμός
Η φιλαναγνωσία

ΙΙ. Διάλογος

Ο διάλογος, τα είδη του, οι προϋποθέσεις για έναν πετυχημένο διάλογο
Έκφραση- Έκθεση: Θέματα για συζήτηση και έκφραση-έκθεση σχετικά με την εφηβεία / την αγάπη και τον έρωτα
Η εφηβεία-χαρακτηριστικά
Χάσμα γενεών
Αγάπη, Φιλία, Έρωτας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ι. Μεθόδευση περιγραφής

ΙΙ. Θέματα/αντικείμενα περιγραφής

ΙΙΙ. Έκφραση-ΈκθεσηΕνδυμασία-Μόδα

ΙV. Οργάνωση λόγου: Ανάπτυξη παραγράφου με αναλογία

ΑΦΗΓΗΣΗ

Ι. Είδη αφήγησης, ο αφηγητής, ο χρόνος της αφήγησης

ΙΙ. Περιγραφή- Αφήγηση

ΙΙΙ. Οργάνωση του λόγου

Συνοχή του κειμένου
Θέματα για συζήτηση και έκφραση-έκθεση σχετικά με το χιούμορ/το γέλιο