Νεοελληνική Γλώσσα Β’ Λυκείου

Η ΕΙΔΗΣΗ

Ι. Η είδηση και το σχόλιο

1. Το γεγονός και το σχόλιο στην είδηση

2. Παρεμβολή και διαφοροποίηση της είδησης

3. Παρεμβολή ξένου σχολίου στην είδηση

4. Διαπλοκή του γεγονότος με το σχόλιο στην είδηση

Λεξιλόγιο (σχετικό με το σχόλιο και την είδηση)

Θέματα για συζήτηση και έκφραση-έκθεση (σχετικά με την πληροφόρηση, τη δημοσιογραφία, τον Τύπο)

ΙΙ. Η οργάνωση και η παρουσίαση της είδησης

1. Η οργάνωση της είδησης

2. Η οπτική γωνία του δημοσιογράφου στην είδηση

3. Ο τίτλος της είδησης

4. Συντακτικά στοιχεία της είδησης

5. Το σχόλιο πάνω σε μια είδηση

Λεξιλόγιο (σχετικό με το χρόνο)

Θέματα για συζήτηση και έκφραση- έκθεση (σχετικά με τα ΜΜΕ)

Οργάνωση του λόγου: Η χρήση του παραδείγματος στην ανάπτυξη παραγράφου και ευρύτερου κειμένου)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΙΔΗ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ -ΚΡΙΤΙΚΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ – ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ι.Σημειώσεις

Σημειώσεις από γραπτό λόγο

ΙΙ. Περίληψη

Περίληψη γραπτού λόγου

Θέματα για συζήτηση και έκφραση – έκθεση σχετικά με :

α) τη λακωνική έκφραση και 

β)  τον ελεύθερο χρόνο

Κριτήρια αξιολόγησης (ελεύθερος χρόνος)