Η Αίγυπτος

Στην Αίγυπτο, όπως και στη Μεσοποταμία, καθοριστικός παράγοντας για την οργάνωση της ζωής και την εξέλιξη του πολιτισμού ήταν η άρδευση μεγάλων εκτάσεων γης από έναν ποταμό, το Νείλο. Ανάλογες οικονομικές συνθήκες με το χώρο της Μεσοποταμίας συνετέλεσαν στη συγκρότηση ιεραρχημένης κοινωνίας, στην κορυφή της οποίας βρισκόταν ο φαραώ. Τα επιτεύγματα του φίλεργου αιγυπτιακού λαού εκφράζουν την υποταγή στο φαραώ, ο οποίος αποτελεί ενσάρκωση του θεού στη γη. Οι ιερείς και οι κρατικοί υπάλληλοι υπακούουν στις επιθυμίες του και επιβάλλουν τη θέληση του στο λαό. Η «μετά θάνατον ζωή» αποτελεί κυρίαρχη θρησκευτική πίστη και επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την ανάπτυξη των επιστημών και των τεχνών στην Αίγυπτο.

ΛΕΞΕΙΣ- ΚΛΕΙΔΙΑ

Νείλος, φαραώ, ιερείς, γραφείς, επαγγελματίες στρατιωτικοί, δούλοι, θεοκρατικό καθεστώς, ταρίχευση νεκρών, ιερογλυφικά, πάπυροι, στήλη της Ροζέτας, πυραμίδες

ΟΡΙΣΜΟΙ

θεοκρατικό καθεστώς : η άσκηση πολιτικής εξουσίας και η ρύθμιση της κοινωνικής ζωής από ηγεμόνα που του αποδίδονται θεϊκές ιδιότητες ή από ισχυρό ιερατείο.

ΠΗΓΕΣ

Με βάση τις πληροφορίες του παρακάτω παραθέματος και των ιστορικών σας γνώσεων να περιγράψτε την ιερογλυφική γραφή και να αναφερθείτε στη σημασία και τη χρησιμότητά της.

Τα ιερογλυφικά

Οι διακοσμήσεις των αγγείων και των άλλων αντικειμένων κοινής χρήσης ήταν ένα είδος οπτικής επικοινωνίας και αυτό γινόταν ακόμα πασιφανέστερο όταν άρχισαν να χρησιμοποιούν εικόνες ανθρώπων, ζώων, πλοίων και πάει λέγοντας. Η γραφή ξεκίνησε όταν προστέθηκαν οπτικά σημεία τα οποία αντιστοιχούσαν αποκλειστικά σε ήχους προφορικού λόγου. […] Η εμφάνιση των ιερογλυφικών, όπως ονομάζονται αυτές οι μικρές εικόνες, οφείλεται στο γεγονός ότι οι άνθρωποι είχαν να πουν πολλά τα οποία δεν μπορούσαν να παρασταθούν οπτικά, όπως αριθμοί, κύρια ονόματα, αφηρημένες έννοιες. […] Ο όρος ιερογλυφικά, που χρησιμοποιήθηκε από τον Κλήμη τον Αλεξανδρέα, σημαίνει κατά λέξη ιερά γλυπτά και δημιουργήθηκε απλώς και μόνο επειδή σε μεταγενέστερους χρόνους τα έγραφαν σχεδόν αποκλειστικά στους τοίχους ναών. Χαρακτηρίζει  όλα τα αιγυπτιακά γραπτά που είναι εικονογραφικά, ξεκινώντας από τα λεπτοδουλεμένα, ζωηρόχρωμα σημεία που έχουν βρεθεί να στολίζουν τους τάφους μέχρι τα συντομογραφικά αποσπάσματα γραμμένα με καλαμένια πένα σε παπύρους θρησκευτικού περιεχομένου. Μερικές φορές διαβάζεται από πάνω προς τα κάτω, μερικές φορές από δεξιά προς τα αριστερά, αλλά και από τα αριστερά προς τα δεξιά: όταν η γραφή πηγαίνει από τα αριστερά προς τα δεξιά τα σύμβολα κοιτάζουν προς τα δεξιά.

Gardiner A., Η Αίγυπτος των φαραώ, μτφ. Δημ. Παυλάκης, Φόρμιγξ, Αθήνα 1996.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

– Η Αίγυπτος στο Βρετανικό Μουσείο
Το site της αρχαίας Αιγύπτου
– Οι πάπυροι και τα υλικά γραφής

Κεφ. Α: 1.Το Συνέδριο της Βιέννης 2. Εθνικά και φιλελεύθερα κινήματα

Λέξεις- κλειδιά

1814-1815

Νικήτριες Δυνάμεις του Μ. Ναπολέοντα (Αγγλία, Ρωσσία, Πρωσία, Αυστρία)

Παλινόρθωση «παλαιού καθεστώτος»

Εποχή Μέτερνιχ

Τέλος του Ναπολέοντα και ίδρυση Ιερής Συμμαχίας

έθνος

 λαός 

εθνικά κινήματα

φιλελεύθερα κινήματα

Ορισμοί

παλαιό καθεστώς (ancien regime- ανσιέν ρεζίμ): (σελ. 245) Το καθεστώς της απόλυτης μοναρχίας, που δέχτηκε καίριο πλήγμα από τη Γαλλική Επανάσταση.
Παλινόρθωση (resturation): (σελ 245) Η πολιτική της επαναφοράς της απόλυτης μοναρχίας που επικράτησε στα Συνέδρια της Βιέννης και των Παρισίων (1815).
Ιερή Συμμαχία: (σελ. 243) Υπογράφτηκε τον Σεπτέμβριο του 1815 ανάμεσα στον τσάρο Αλέξανδρο Α’, τον αυτοκράτορα της Αυστρίας Φραγκίσκο Β’ και τον βασιλιά της Πρωσίας Γουλιέλμο Γ. Διακήρυξη «θεόπνευστων», μολονότι αόριστων και ασαφών αρχών, η Ιερή Συμμαχία έγινε το σύμβολο της αντιδραστικότητας των ισχυρών και της κατάπνιξης των εθνικών κινημάτων.

ΠΗΓΕΣ

Να μελετήστε τους παρακάτω χάρτες και να τους σχολιάστε (70-90 λέξεις)

Διδακτικές προτάσεις

Φύλλο εργασίας για το Συνέδριο της Βιέννης

Τα λάσα

Κάθε χρόνο στο χωριό του πατέρα μου, τους Μελισσουργούς της Άρτας, στα Τζουμέρκα, στις 16 Αυγούστου διαβάζονται τα λάσα. Δε γνωρίζω από πού προέρχεται η ετυμολογία της λέξης αυτού του εθίμου. Ερμηνείες ευπρόσδεκτες.

Το έθιμο έχει να κάνει με την ανάγνωση από τον ιερέα του χωριού των ονομάτων όλων των αποδημούντων εις Κύριον χωριανών στην εκκλησία του Αη-Νικόλα. Κάθε οικογένεια γράφει σ’ ένα χαρτί όλους τους νεκρούς προγόνους, μέχρι την τελευταία γενιά που θυμάται και ο ιερέας μνημονεύει κατ’ αυτόν τον τρόπο, όχι μόνο τους πρόσφατα κεκοιμημένους, αλλά και αυτούς που ενδημούν για δεκαετίες, ίσως και αιώνες, στους «ασφόδελους λειμώνες» του Κάτω Κόσμου. Έτσι, τα ονόματα των προγόνων ακούγονταν από τ’ αυτιά των απογόνων, οι οποίοι, επιτέλους, μαζεύτηκαν μετά από ένα χρόνο στο χωριό, για να γιορτάσουν «Την Παναγιά».

Παλιότερα διαβάζονταν σε κατανυκτική ατμόσφαιρα μνημοσύνου στο ναό, με όλους τους χωριανούς παρόντες ν’ ακούνε τα ονόματα των απόντων. Με την εξέλιξη της τεχνολογίας και την εγκατάσταση μικρόφωνων και μεγάφωνων στους ναούς ακόμα και των τόσο απομακρυσμένων χωριών, οι ντόπιοι δεν χρειάζεται να παραβρίσκονται εντός της εκκλησίας, αλλά μπορούν «να ακουρμαίνουν» (κατά τη ντοπιολαλιά, ήγουν «να ακούνε») καθήμενοι στα «Μαγαζιά» που είναι δυο βήματα από την εκκλησιά. Στα τραπεζοκαθίσματα των τριών, συνολικά, Μαγαζιών, που υπάρχουν κάτω από τον πλάτανο στην πλατεία του χωριού, όπου και εκτυλίσσονται τα πάντα, (όπως και στην Αγορά των αρχαίων) μπορούν να κουτσοπίνουν και κανένα «τσιπράκι» (τσιπουράκι) για το «συχώριο», αλλά και να πιάνουν την κουβέντα που πηγαίνει πολλές γενιές πίσω και αναμοχλεύει τον βίο και την πολιτεία των κεκοιμημένων.

Μελισσουργοί, Η πλατεία των Μαγαζιών με τον πλάτανο. Στο βάθος τα σκαλιά του Αη Νικόλα.

Στις ίδιες θέσεις, σίγουρα κάτω από τον ίδιο πλάτανο, κάθονταν οι μνημονευόμενοι ντόπιοι αγωγιάτες, χτίστες, καλαϊτζήδες (ή γανωματήδες), αλλά και γιατροί, δάσκαλοι, δικηγόροι, παππάδες, όπως και οι βουλευτές και οι υπουργοί που έβγαλε ο τόπος και τώρα κρίνονται και στη Βασιλεία των Ουρανών για τις πράξεις τους ή την απραξία τους. Ιστορίες από τον Πόλεμο, την Κατοχή και τον Εμφύλιο, την ξενιτιά και τη Μεταπολίτευση ξαναζωντανεύουν μεταξύ «τυρού και τσίπουρου».

Μέσα σε μια μέρα, από τις πρώτες πρωινές ώρες ως λίγο μετά το μεσημέρι «ακούγεται» όλη η ιστορία του χωριού μέσα από τα ονόματα οικογενειών ολόκληρων. Αποτίεται ο φόρος τιμής, στεριώνεται η μνήμη τους και στις επόμενες γενιές (αφού υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που τους μνημονεύουν), σε μια συλλογική πρακτική από τις λίγες που έχουν απομείνει. Παρά το γεγονός ότι το προηγούμενο βράδυ όλο το χωριό γλεντούσε (στο επίσης συλλογικό) πανηγύρι της Παναγίας, χορεύοντας και τραγουδώντας το Διπλοκάγκελο, χορό κυκλωτικό σε δύο κύκλους, μπροστά οι γυναίκες και πίσω οι άνδρες με τους πιο ηλικιωμένους να ανοίγουν τους κύκλους, την επόμενη μέρα, όταν ο κουρνιαχτός της γιορτής καταλαγιάσει και τ’ αυτιά σταματήσουν να βουΐζουν από τη μουσική των οργανοπαιχτών, το χωριό θυμάται τους νεκρούς του. Στήνει το δικό τους πανηγύρι και τους ξανακαλεί «να παρουσιαστούν» δι’ ακοής, ενώπιον των ζωντανών, φορώντας τα γιορτινά τους και κατεβαίνοντας στη πλατεία για μια μέρα.

Από την επόμενη, όταν οι «απανταχού» χωριανοί θα επιστρέψουν στην καθημερινότητά τους, από την οποία ξέκλεψαν κάποιες ώρες ξεγνοιασιάς και γιορτής, αλλά που τους καλεί επειγόντως πίσω, τότε το χωριό θα ερημώσει. Το χειμώνα δεν έχει μόνιμους κατοίκους. Μόνο αυτούς που βρίσκονται θαμμένοι στη γη του και μπορούν ελεύθερα να τριγυρνούν στους έρημους δρόμους του, όπως άλλωστε στα περισσότερα χωριά και ας μη διαβάζουν εκεί τα λάσα.

Κεφ. Α: Η Ευρώπη και ο κόσμος τον 19ο Αι.- Εισαγωγή

Ο 19ος αιώνας είναι περίοδος επαναστατικών εξελίξεων στην Ευρωπαϊκή Ιστορία και εποχή μεγάλων αλλαγών σε όλους τους τομείς της ζωής. Τα ανθρώπινα και τα ατομικά δικαιώματα, η δημοκρατία και ο εθνικισμός, η εκβιομηχάνιση και τα συστήματα της ελεύθερης αγοράς προαναγγέλλουν μια περίοδο αλλαγών και ευκαιριών.

Στα τέλη του αιώνα, η Ευρώπη βρίσκεται στο απόγειο της παγκόσμιας δύναμής της. Όμως οι κοινωνικές εντάσεις και οι αντιπαλότητες μεταξύ των κρατών δεν παύουν να υποβόσκουν – και τελικά θα ξεσπάσει ο πόλεμος στις αρχές του 20ού αιώνα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αιώνας των επαναστάσεων

Έθνος- κράτος

Εθνικά κινήματα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βιομηχανική επανάσταση

Καταναλωτισμός

Χρηματοπιστωτικό σύστημα

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Σιδηρόδρομος

Ηλεκτρισμός

Φωτογραφία

Κινηματογράφος (τέλη 19ου αι)

ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΜΟΣ

Αποικιοκρατία

Επεκτατισμός 

«Εκπολιτισμός των αγρίων»