Κεφ. Β΄ Η ελληνική οικονομία το 19ο αι.

5. Η δημιουργία του τραπεζικού συστήματος Το ιστορικό αρχείο της Εθνικής Τράπεζας με πλούσιο αρχειακό υλικό και εκπαιδευτικά προγράμματα. Η βιογραφία του πρώτου διοικητή της Εθνικής τράπεζας, του Ηπειρώτη Γεωργίου Σταύρου από το Ιστορικό Αρχείο της Εθνικής Τράπεζας. ΠΗΓΕΣ Λαμβάνοντας στοιχεία από το παρακάτω κείμενο και αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις να αναφέρετε τις συνθήκες ίδρυσης της Εθνικής…

Κεφ. Β. Η ελληνική οικονομία του 19ου αι.

4. Η εκμετάλλευση των ορυχείων Τα μεταλλεία του Λαυρίου και το Λαυρεωτικό ζήτημα ΠΗΓΕΣ Λαμβάνοντας στοιχεία από το παρακάτω κείμενο και αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις να αναφερθείτε στη μεταλλευτική δραστηριότητα στο Λαύριο.      Ο Νόμος Υ’ περί Λαυρίου νομοθετήθηκε το 1871. Αφορούσε όχι μόνο στα υπόγεια αποθέματα αργυρούχου μολύβδου και ψευδαργύρου, αλλά και στον πλούτο…

Κεφ. Β. Η Ελληνική Οικονομία κατά το 19ο αι.

3. Η διανομή των εθνικών κτημάτων Σωτήριος Σωτηρόπουλος: 1871 Η Διανομή των Εθνικών Γαιών Το Αγροτικό ζήτημα στην Ελλάδα άρθρο του Βασίλη Πατρώνη, Επίκουρου Καθηγητή του Παν/μιου Πατρών στην Καθημερινή στις 24-01-2010 Οι Εθνικές Γαίες (Ελληνική Ιστορία, Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού) ΠΗΓΕΣ 1) Με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις και τα παραθέματα που ακολουθούν να αναλύσετε α) τους…