Λογοτεχνικά ρεύματα

Αναζητήστε τους ορισμούς των Λογοτεχνικών Ρευμάτων στο Λεξικό Λογοτεχνικών Όρων και συμπληρώστε τον πίνακα που ακολουθεί. Μην αντιγράψτε όλες τις πληροφορίες. Επιλέξτε τις πιο βασικές και ουσιώδεις (χαρακτηριστικά κινήματος, χρονική περίοδος, βασικοί εκπρόσωποι). Λογοτεχνικά ρεύματα Χαρακτηριστικά Παρνασσισμός Ρομαντισμός Συμβολισμός Υπερρεαλισμός Post Views: 210

Bringing Digitised Heritage closer to the classroom

Άρθρο μου στο blog του EuroClio που αφορά στην επιμορφωτική δράση έλαβε χώρα στη Χάγη της Ολλανδίας 2-4 Μαρτίου 2023 και σχετίζεται με την αξιοποίηση ψηφιακών πόρων πολιτιστικής κληρονομιάς στην εκπαιδευτική διαδικασία και ιδίως της εκπαιδευτικής πλατφόρμας Historiana. Διαβάστε το άρθρο εδώ. Post Views: 49

Γιάννης Καλπούζος, «Καλντερίμι, 99 χρόνια ιστορίας στη Σαλονίκη», εκδόσεις Ψυχογιός, Αθήνα 2023.

Γιάννης Καλπούζος, «Καλντερίμι, 99 χρόνια ιστορίας στη Σαλονίκη», εκδόσεις Ψυχογιός, Αθήνα 2023.

«όλα ξεκινούν και πορεύονται σύμφωνα με όποιον ακοίμητο σπόρο φυτεύεις μέσα σου ή σ’ τον φυτεύουν[…] Ετούτος βαστά τα γκέμια σου και σ’ οδηγεί. Ανάβει τον πολυέλαιο της θρησκείας, το φως της πατρίδας, την πυρκαγιά του έρωτα»