4. Το ελληνικό κράτος και η εξέλιξή του (1830-1881)

Σκηνή από το καφενείο «Η Ωραία Ελλάς» (γωνία οδών Ερμού και Αιόλου) ,1837. Υδατογραφία του Hans Hanke, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο.