Κεφ. Β. Η ελληνική οικονομία το 19ο αι., 6. Η βιομηχανία

Άρθρο για την ιστορία της κλωστοϋφαντουργίας στην Ελλάδα  του Χαροντάκη Δημήτρη στο “Βήμα” Η βιομηχανική αρχαιολογία στην Ελλάδα ΠΗΓΕΣ Λαμβάνοντας υπόψη το κείμενο του βιβλίου σας και το περιεχόμενο των παρακάτω παραθεμάτων να προσπαθήσετε να αναζητήσετε τους λόγους για τους οποίους η βιομηχανική ανάπτυξη στην Ελλάδα κατά τον 19ο αιώνα ήταν βραδύρρυθμη. KEIMENO Α Πρώτον,…