|

Από την Αρχαιότητα στο Μεσαίωνα

Στόχοι ΠΗΓΕΣ1)  Να μελετήσετε το παράθεμα και να παρουσιάσετε τις διαφορές που παρουσιάζει η Αθήνα στα τέλη του 12ου αι  σε σχέση με την Αθήνα της αρχαιότητας, όπως την ξέρετε με βάση τις γνώσεις σας. Η Αθήνα στα τέλη του 12ου αι.« Δεν υπάρχουν εδώ άνδρες που ασχολούνται με τη φιλοσοφία ή τις βάναυσες τέχνες… Θλίβεται από το…