Σημειώσεις από γραπτό λόγο- Διάγραμμα κειμένου

Άσκηση για πλαγιότιτλους Για κάθε μία από τις παρακάτω παραγράφους να δώσετε έναν πλαγιότιτλο. ( Πανελλαδικές εξετάσεις, ΕΠΑΛ 2012, Ευ. Παπανούτσος, Πρακτική φιλοσοφία, εκδ. Νόηση) ( Πανελλαδικές Εξετάσεις 2005, Νίκος Καζαντζάκης, ταξιδεύοντας, Αγγλία, εκδ. Καζαντζάκη) (Ρ. Σωμερίτης,  Η δεοντολογία υπάρχει, την έχω συναντήσει… εφημ. Το Βήμα, 10.2.2002 (διασκευή). (Αθανάσιος Γκότοβος, Όταν το παρελθόν παιδεύει,  εφημ….