Κεφ. Β. Η ελληνική οικονομία το 19ο αι. 7. Τα δημόσια έργα

Το ιστορικό της αποξήρανσης της λίμνης Κωπαϊδας στον παρακάτω σύνδεσμο: http://viotikoskosmos.wikidot.com/kopaida Εικόνες από τη Διώρυγα της Κορίνθου σε διάφορες εποχές. Η ιστοσελίδα της Διώρυγας της Κορίνθου ΠΗΓΕΣ Με βάση τα παραθέματα και τον πίνακα που ακολουθεί καθώς και τις ιστορικές γνώσεις σας να αναφερθείτε στην πορεία των δημοσίων έργων κατά τον 19ο αι. στην Ελλάδα. ΚΕΙΜΕΝΟ…