10. Η πτώχευση του 1893 και ο Διεθνής Οικονομικός Έλεγχος
|

10. Η πτώχευση του 1893 και ο Διεθνής Οικονομικός Έλεγχος

Κεφ.Β. Η οικονομία το 19ο αι. Για τον Ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897, αποτέλεσμα του οποίου ήταν η επιβολή στην Ελλάδα του Διεθνή Οικονομικού Ελέγχου διαβάστε εδώ. Η ελληνική πτώχευση του 1893, άρθρο του Βασ. Κρεμμυδά ΠΗΓΕΣ    Αντλώντας στοιχεία από τα παρακάτω κείμενα και αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις, να καταγράψετε τα αποτελέσματα από την επιβολή…