Κεφ. Β. Η Ελληνική Οικονομία κατά το 19ο αι.

3. Η διανομή των εθνικών κτημάτων Σωτήριος Σωτηρόπουλος: 1871 Η Διανομή των Εθνικών Γαιών Το Αγροτικό ζήτημα στην Ελλάδα άρθρο του Βασίλη Πατρώνη, Επίκουρου Καθηγητή του Παν/μιου Πατρών στην Καθημερινή στις 24-01-2010 Οι Εθνικές Γαίες (Ελληνική Ιστορία, Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού) ΠΗΓΕΣ 1) Με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις και τα παραθέματα που ακολουθούν να αναλύσετε α) τους…