1.Το εμπόριο
|

1.Το εμπόριο

Κεφ. Β Η ελληνική οικονομία κατά το 19ο αι. Το εξωτερικό εμπόριο Ελληνική εμπορική δραστηριότητα και ναυτιλία στα βαλκανικά παράλια του Ευξείνου ΠΗΓΕΣ Βασιζόμενοι στις ιστορικές σας γνώσεις κι αντλώντας στοιχεία από το παράθεμα που ακολουθεί, να αναφερθείτε στις εξαγωγές γεωργικών προϊόντων κατά τον 19ο αι.       Πραγματικά, από τα μέσα του αιώνα διαφαίνεται μια ξεκάθαρη…