11. Το εξωελλαδικό κεφάλαιο
|

11. Το εξωελλαδικό κεφάλαιο

Κεφ. Β’. Η ελληνική οικονομία το 19ο αι. Οι Έλληνες στη Διασπορά 15ος-21ος αι. Σελίδα για τον παροικιακό ελληνισμό από το Ίδρυμα Μείζωνος Ελληνισμού:  http://www.fhw.gr/projects/migration/15-19/gr/v3/index.html ΠΗΓΕΣ Λαμβάνοντας υπόψη το περιεχόμενο του παραθέματος και τις σχετικές πληροφορίες του βιβλίου σας: α) Να προσδιορίσετε τους παράγοντες που επέτρεψαν την επέκταση των δραστηριοτήτων των Ελλήνων κεφαλαιούχων της Διασποράς…