Κεφ. Β. Η ελληνική οικονομία του 19ου αι.

4. Η εκμετάλλευση των ορυχείων Τα μεταλλεία του Λαυρίου και το Λαυρεωτικό ζήτημα ΠΗΓΕΣ Λαμβάνοντας στοιχεία από το παρακάτω κείμενο και αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις να αναφερθείτε στη μεταλλευτική δραστηριότητα στο Λαύριο.      Ο Νόμος Υ’ περί Λαυρίου νομοθετήθηκε το 1871. Αφορούσε όχι μόνο στα υπόγεια αποθέματα αργυρούχου μολύβδου και ψευδαργύρου, αλλά και στον πλούτο…