Α.Η ελληνική οικονομία μετά την Επανάσταση
|

Α.Η ελληνική οικονομία μετά την Επανάσταση

1. Τα δημογραφικά δεδομένα 2. Οι παραγωγικές δυνάμεις μέσα και έξω από την Ελλάδα και η “Μεγάλη Ιδέα” ΠΗΓΕΣ 1) Να αναφερθείτε στις μετακινήσεις ελληνικών πληθυσμών και μέσα και έξω από την Ελλάδα, αξιοποιώντας επιπλέον και τις πληροφορίες από τα παραθέματα που ακολουθούν:  ΚΕΙΜΕΝΟ Α. Οι χωρικοί της Ρούμελης, της Ηπείρου, του ανατολικού Μοριά, όλο…