Κεφ.Β. Η ελληνική οικονομία το 19ο αι.

2. Η εμπορική ναυτιλία Το Βιομηχανικό Μουσείο της Ερμούπολης Οι απεργίες στη Σύρο 1879 (με σημαντική βιβλιογραφία) ΠΗΓΕΣ Αντλώντας στοιχεία από το κείμενο που ακολουθεί και αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις:  α. Να αιτιολογήσετε την άποψη ότι «η παρακμή πόλεων του ελληνικού χώρου ήταν ένα σχεδόν γενικευμένο φαινόμενο». (Μονάδες 12)  β. Να αναφέρετε τους λόγους,…