Κεφ. Α: 1.Το Συνέδριο της Βιέννης 2. Εθνικά και φιλελεύθερα κινήματα

Λέξεις- κλειδιά

1814-1815

Νικήτριες Δυνάμεις του Μ. Ναπολέοντα (Αγγλία, Ρωσσία, Πρωσία, Αυστρία)

Παλινόρθωση «παλαιού καθεστώτος»

Εποχή Μέτερνιχ

Τέλος του Ναπολέοντα και ίδρυση Ιερής Συμμαχίας

έθνος

 λαός 

εθνικά κινήματα

φιλελεύθερα κινήματα

Ορισμοί

παλαιό καθεστώς (ancien regime- ανσιέν ρεζίμ): (σελ. 245) Το καθεστώς της απόλυτης μοναρχίας, που δέχτηκε καίριο πλήγμα από τη Γαλλική Επανάσταση.
Παλινόρθωση (resturation): (σελ 245) Η πολιτική της επαναφοράς της απόλυτης μοναρχίας που επικράτησε στα Συνέδρια της Βιέννης και των Παρισίων (1815).
Ιερή Συμμαχία: (σελ. 243) Υπογράφτηκε τον Σεπτέμβριο του 1815 ανάμεσα στον τσάρο Αλέξανδρο Α’, τον αυτοκράτορα της Αυστρίας Φραγκίσκο Β’ και τον βασιλιά της Πρωσίας Γουλιέλμο Γ. Διακήρυξη «θεόπνευστων», μολονότι αόριστων και ασαφών αρχών, η Ιερή Συμμαχία έγινε το σύμβολο της αντιδραστικότητας των ισχυρών και της κατάπνιξης των εθνικών κινημάτων.

ΠΗΓΕΣ

Να μελετήστε τους παρακάτω χάρτες και να τους σχολιάστε (70-90 λέξεις)

Διδακτικές προτάσεις

Φύλλο εργασίας για το Συνέδριο της Βιέννης