Κεφ. Α: 1.Το Συνέδριο της Βιέννης 2. Εθνικά και φιλελεύθερα κινήματα

Λέξεις- κλειδιά

1814-1815

Νικήτριες Δυνάμεις του Μ. Ναπολέοντα (Αγγλία, Ρωσσία, Πρωσία, Αυστρία)

Παλινόρθωση «παλαιού καθεστώτος»

Εποχή Μέτερνιχ

Τέλος του Ναπολέοντα και ίδρυση Ιερής Συμμαχίας

έθνος

 λαός 

εθνικά κινήματα

φιλελεύθερα κινήματα

Ορισμοί

παλαιό καθεστώς (ancien regime- ανσιέν ρεζίμ): (σελ. 245) Το καθεστώς της απόλυτης μοναρχίας, που δέχτηκε καίριο πλήγμα από τη Γαλλική Επανάσταση.
Παλινόρθωση (resturation): (σελ 245) Η πολιτική της επαναφοράς της απόλυτης μοναρχίας που επικράτησε στα Συνέδρια της Βιέννης και των Παρισίων (1815).
Ιερή Συμμαχία: (σελ. 243) Υπογράφτηκε τον Σεπτέμβριο του 1815 ανάμεσα στον τσάρο Αλέξανδρο Α’, τον αυτοκράτορα της Αυστρίας Φραγκίσκο Β’ και τον βασιλιά της Πρωσίας Γουλιέλμο Γ. Διακήρυξη «θεόπνευστων», μολονότι αόριστων και ασαφών αρχών, η Ιερή Συμμαχία έγινε το σύμβολο της αντιδραστικότητας των ισχυρών και της κατάπνιξης των εθνικών κινημάτων.

ΠΗΓΕΣ

Να μελετήστε τους παρακάτω χάρτες και να τους σχολιάστε (70-90 λέξεις)

Διδακτικές προτάσεις

Φύλλο εργασίας για το Συνέδριο της Βιέννης

Κεφ. Α: Η Ευρώπη και ο κόσμος τον 19ο Αι.- Εισαγωγή

Ο 19ος αιώνας είναι περίοδος επαναστατικών εξελίξεων στην Ευρωπαϊκή Ιστορία και εποχή μεγάλων αλλαγών σε όλους τους τομείς της ζωής. Τα ανθρώπινα και τα ατομικά δικαιώματα, η δημοκρατία και ο εθνικισμός, η εκβιομηχάνιση και τα συστήματα της ελεύθερης αγοράς προαναγγέλλουν μια περίοδο αλλαγών και ευκαιριών.

Στα τέλη του αιώνα, η Ευρώπη βρίσκεται στο απόγειο της παγκόσμιας δύναμής της. Όμως οι κοινωνικές εντάσεις και οι αντιπαλότητες μεταξύ των κρατών δεν παύουν να υποβόσκουν – και τελικά θα ξεσπάσει ο πόλεμος στις αρχές του 20ού αιώνα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αιώνας των επαναστάσεων

Έθνος- κράτος

Εθνικά κινήματα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βιομηχανική επανάσταση

Καταναλωτισμός

Χρηματοπιστωτικό σύστημα

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Σιδηρόδρομος

Ηλεκτρισμός

Φωτογραφία

Κινηματογράφος (τέλη 19ου αι)

ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΜΟΣ

Αποικιοκρατία

Επεκτατισμός 

«Εκπολιτισμός των αγρίων»