3. Οι οικονομικές συνθήκες κατά την περίοδο 1910-1922
|

3. Οι οικονομικές συνθήκες κατά την περίοδο 1910-1922

Κεφ. Γ΄ Οικονομικές εξελίξεις κατά τον 20ο αι. ΠΗΓΕΣ Λαμβάνοντας υπόψη το κείμενο που ακολουθεί και με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις να παρουσιάσετε τα χαρακτηριστικά, τις αρχές και τους στόχους του βενιζελισμού. Πέρα και πάνω από το χάρισμα του ηγέτη του, η ανεπανάληπτη δύναμη του Βενιζελισμού πηγάζει εξίσου από έναν ανεπανάληπτο συνδυασμό αστικού εθνικισμού…

2. Τα πρώτα βήματα του εργατικού κινήματος
|

2. Τα πρώτα βήματα του εργατικού κινήματος

Κεφ. Γ’. Οικονομικές εξελίξεις στον 20ο αι. ΠΗΓΕΣ Αντλώντας στοιχεία από τα παραθέματα που ακολουθούν και με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις να προσδιορίσετε τους παράγοντες που συντέλεσαν στην ανάπτυξη του ελληνικού εργατικού κινήματος κατά τον 20ο αι. ΚΕΙΜΕΝΟ Α Η Θεσσαλονίκη ήταν η πιο ανεπτυγμένη βιομηχανικά πόλη των οθωμανικών Βαλκανίων και μετά το 1908…

1. Το αγροτικό ζήτημα
|

1. Το αγροτικό ζήτημα

Κεφ. Γ’. Οι οικονομικές εξελίξεις κατά τον 20ο αι. Χρήσιμοι σύνδεσμοι Φωτόδεντρο: η πολυπρισματικότητα των ιστορικών πηγών- Το αγροτικό ζήτημα στις αρχές του 20ου αι. Το αγροτικό ζήτημα στην Ελλάδα Η επανάσταση των κολίγων και η δολοφονία του Μαρίνου Αντύπα 105 χρόνια μετά Ο μάρτυρας της αγροτιάς ΠΗΓΕΣ Λαμβάνοντας υπόψη το παρακάτω παράθεμα και με…

Ημερολόγιο 2024 του PEN Greece: Εξάλειψη των προκαταλήψεων
|

Ημερολόγιο 2024 του PEN Greece: Εξάλειψη των προκαταλήψεων

To PEN Greece και οι εκδόσεις Αγγελάκη αποφάσισαν φέτος να αφιερώσουν το εβδομαδιαίο ημερολόγιο του 2024 στην εξάλειψη των προκαταλήψεων. Καθώς μία από τις πρωταρχικές θέσεις του PEN International είναι η προάσπιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων και με δεδομένο ότι ο κόσμος αλλάζει διαρκώς, τα κείμενα των μελών του PEN Greece που κοσμούν το ημερολόγιο ανιχνεύουν…

50 χρόνια από την εξέγερση του Πολυτεχνείου

Τίτος Πατρίκιος, Η ανάκριση Εκείνος που μ’ ανέκρινεήξερε πως φοβόμουνμα δεν του αρκούσεήθελε να με κάνεικι άλλο να φοβηθώαυτό ήταν το λάθος τουγιατί είχα φτάσει πιαεκεί που τελειώνει ο φόβος.Δεν του απάντησα σε τίποταέχει κι ο φόβος τα όριά τουόμως αυτό δεν το ήξερεόπως δεν το ήξερα κι εγώαργότερα το κατάλαβαπόσο φοβόταν κι εκείνοςόχι μονάχα…