3. Οι οικονομικές συνθήκες κατά την περίοδο 1910-1922
|

3. Οι οικονομικές συνθήκες κατά την περίοδο 1910-1922

Κεφ. Γ΄ Οικονομικές εξελίξεις κατά τον 20ο αι. ΠΗΓΕΣ Λαμβάνοντας υπόψη το κείμενο που ακολουθεί και με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις να παρουσιάσετε τα χαρακτηριστικά, τις αρχές και τους στόχους του βενιζελισμού. Πέρα και πάνω από το χάρισμα του ηγέτη του, η ανεπανάληπτη δύναμη του Βενιζελισμού πηγάζει εξίσου από έναν ανεπανάληπτο συνδυασμό αστικού εθνικισμού…