6. Η βιομηχανική επανάσταση
| | |

6. Η βιομηχανική επανάσταση

Η Βιομηχανική Επανάσταση που είχε αρχίσει στην Αγγλία του 18ου αι, εξαπλώνεται και  στα υπόλοιπα κράτη της Βόρειας Ευρώπης και στις ΗΠΑ. Μια νέα τάξη, η εργατική, έρχεται στο προσκήνιο, τα συμφέροντα της οποίας θα συγκρουστούν με αυτά της αστικής τάξης. Παράλληλα, κάνουν την εμφάνισή τους ο συνδικαλισμός και το γυναικείο κίνημα. Γίνεται και μια σύντομη αναφορά στα ιδεολογικά κινήματα…