4. Ο Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος
|

4. Ο Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος

Κεφ. Γ’ Οι οικονομικές εξελίξεις κατά τον 20ο αι. Η εκστρατεία στην Ουκρανία Δεν είναι πολύ γνωστό το γεγονός. Ήταν απόρροια της συμφωνίας των Μεγάλων Δυνάμεων και του Ελ. Βενιζέλου μετά τη νίκη τους στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Βοηθήσαμε τους συμμάχους στον πόλεμο για την κατάπνιξη της επανάστασης των μπολσεβίκων στη Ρωσία και πήραμε ως…