Η εμφάνιση του Ισλάμ. Οι αραβικές κατακτήσεις και οι συνέπειές τους
| |

Η εμφάνιση του Ισλάμ. Οι αραβικές κατακτήσεις και οι συνέπειές τους

Ιστορία Β’ Λυκείου: Κεφ. 1 Ενοτ. 3&4 Στόχοι ενότητας: Πορεία διδασκαλίας Εισαγωγή (10 λεπτά): Κύριο Μέρος (25 λεπτά): Κατακλείδα (10 λεπτά): Δραστηριότητα (5 λεπτά): Παρουσίαση ενότητας Φύλλο Εργασίας Εναλλακτικά μπορούμε να δώσουμε στους μαθητές το ακόλουθο Φύλλο εργασίας, ώστε να επεξεργαστούν κριτικά σε ομάδες πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές σχετικές με το θέμα της ενότητας. Το…