Η ελληνική επανάσταση του 1821
|

Η ελληνική επανάσταση του 1821

Ιστορία Γ’ Λυκείου Γενικής Παιδείας Κεφ. Α’ Εν. 3 Πηγές Με βάση το παράθεμα και τις ιστορικές σας γνώσεις να προσδιορίσετε τον χαρακτήρα της Ελληνικής Επανάστασης του 1821. «Για την αδυναμία των Ελλήνων να επιτύχουν τη δημιουργία μιας κεντρικής εξουσίας, οι προσπάθειες που έκαναν προς αυτή την κατεύθυνση διατήρησαν μέσα τους την ιδέα της εθνικής…