4. Ο Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος
|

4. Ο Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος

Κεφ. Γ’ Οι οικονομικές εξελίξεις κατά τον 20ο αι. Η εκστρατεία στην Ουκρανία Δεν είναι πολύ γνωστό το γεγονός. Ήταν απόρροια της συμφωνίας των Μεγάλων Δυνάμεων και του Ελ. Βενιζέλου μετά τη νίκη τους στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Βοηθήσαμε τους συμμάχους στον πόλεμο για την κατάπνιξη της επανάστασης των μπολσεβίκων στη Ρωσία και πήραμε ως…

3. Οι οικονομικές συνθήκες κατά την περίοδο 1910-1922
|

3. Οι οικονομικές συνθήκες κατά την περίοδο 1910-1922

Οικονομικές εξελίξεις κατά τον 20ο αι. ΠΗΓΕΣ Λαμβάνοντας υπόψη το κείμενο που ακολουθεί και με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις να παρουσιάσετε τα χαρακτηριστικά, τις αρχές και τους στόχους του βενιζελισμού. Πέρα και πάνω από το χάρισμα του ηγέτη του, η ανεπανάληπτη δύναμη του Βενιζελισμού πηγάζει εξίσου από έναν ανεπανάληπτο συνδυασμό αστικού εθνικισμού και αστικού…

|

2. Τα πρώτα βήματα του εργατικού κινήματος

Κεφ. Γ’. Οικονομικές εξελίξεις στον 20ο αι. ΠΗΓΕΣ Αντλώντας στοιχεία από τα παραθέματα που ακολουθούν και με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις να προσδιορίσετε τους παράγοντες που συντέλεσαν στην ανάπτυξη του ελληνικού εργατικού κινήματος κατά τον 20ο αι. ΚΕΙΜΕΝΟ Α Η Θεσσαλονίκη ήταν η πιο ανεπτυγμένη βιομηχανικά πόλη των οθωμανικών Βαλκανίων και μετά το 1908…

|

1. Το αγροτικό ζήτημα

Κεφ. Γ’. Οι οικονομικές εξελίξεις κατά τον 20ο αι. Χρήσιμοι σύνδεσμοι Φωτόδεντρο: η πολυπρισματικότητα των ιστορικών πηγών- Το αγροτικό ζήτημα στις αρχές του 20ου αι. Το αγροτικό ζήτημα στην Ελλάδα Η επανάσταση των κολίγων και η δολοφονία του Μαρίνου Αντύπα 105 χρόνια μετά Ο μάρτυρας της αγροτιάς ΠΗΓΕΣ Λαμβάνοντας υπόψη το παρακάτω παράθεμα και με…