Το άρθρο

Ασκήσεις  Στα δύο αποσπάσματα άρθρων που ακολουθούν να εντοπίσετε: Α) τρία χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου κειμενικού είδους Β) το θέμα κάθε άρθρου 1ο απόσπασμα Η πληθώρα των πολιτιστικών εκδηλώσεων που οργανώνονται τα τελευταία χρόνια από τους διάφορους Δήμους ή φορείς της Τοπικής αυτοδιοίκησης δημιουργεί σκέψεις και προκαλεί ερωτήματα όπως: με τις δραστηριότητες αυτέ πραγματοποιείται ουσιαστική πολιτιστική αποκέντρωση;…