2. Τα πρώτα βήματα του εργατικού κινήματος
|

2. Τα πρώτα βήματα του εργατικού κινήματος

Κεφ. Γ’. Οικονομικές εξελίξεις στον 20ο αι. ΠΗΓΕΣ Αντλώντας στοιχεία από τα παραθέματα που ακολουθούν και με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις να προσδιορίσετε τους παράγοντες που συντέλεσαν στην ανάπτυξη του ελληνικού εργατικού κινήματος κατά τον 20ο αι. ΚΕΙΜΕΝΟ Α Η Θεσσαλονίκη ήταν η πιο ανεπτυγμένη βιομηχανικά πόλη των οθωμανικών Βαλκανίων και μετά το 1908…